Ερμαί Ερμού_ Hermhermes A herma (ancient greek: ἑρμῆς, pl. ἑρμαῖ hermai), commonly in English herm, is a sculpture with a head, and perhaps a torso, above a plain, usually squared lower section, on which male genitals may also be carved at the appropriate height.


No comments:

...η μελέτη του σώματος δίνει την αίσθηση ανείπωτης περιπλοκής...
Φρ. Νιτσε