ΕρωτικόνΓ. Μόραλης, Ερωτικό (1990).


No comments:

...η μελέτη του σώματος δίνει την αίσθηση ανείπωτης περιπλοκής...
Φρ. Νιτσε