Ξενοδοχείον
 

 Yannis Ritsos

Empty rooms
naked beds
the broom in the corner
the vacant cage
and this mirror
dark, gluttonous
still insisting
you look into it.

from Clay (1980) [Collected Poems: IDelta ---pg 91]
translated by  Scott King


No comments:

...η μελέτη του σώματος δίνει την αίσθηση ανείπωτης περιπλοκής...
Φρ. Νιτσε