Αn Autumn's moment at Korai street
Yannis Ritsos poetry

Empty rooms
naked beds
the broom in the corner
the vacant cage
and this mirror
dark, gluttonous
still insisting
you look into it.

from Clay (1980) [Collected Poems: IDelta ---pg 91]
Translated by Scott King  Visit his blogNo comments:

...η μελέτη του σώματος δίνει την αίσθηση ανείπωτης περιπλοκής...
Φρ. Νιτσε