Τhe unbearable lightness of lighten white surfaces
Yannis Ritsos

Water and coal
song and stone
the bird and its cage
it and its shadow
tame
in love
everything falls
for the unattainable—
O deprivation O negation
antistrophe acceptance
affirmative.

from The Shadows of Birds (1980) [Collected Poems: IDelta ---pg 367]
 


No comments:

...η μελέτη του σώματος δίνει την αίσθηση ανείπωτης περιπλοκής...
Φρ. Νιτσε