Το σχήμα και το άσχημοIn greek the word ''ugly'' is άσχημο_ashemo that means without form. So, something isn't beautifull when has not a particular form-shape. In a point of view the beautifull light is άσχημο- without a form, so it is ugly.
  Το σχήμα και το άσχημο_shema and ashemo means the form (of the building) and the no form - without particular form of cloud. 

No comments:

...η μελέτη του σώματος δίνει την αίσθηση ανείπωτης περιπλοκής...
Φρ. Νιτσε