Θαλασσογραφία_Thalassography #ΙΙ


                             kalamos, Attiki

Yannis Ritsos

Tall eucalyptus trees and a wide moon.
A star shimmers on the water.
The heavens white, silver.
Stones, ravaged stones, all the way up.
Nearby, in the shallows, a fish
is heard jumping, a second, a third . . .
Grand, ecstatic orphanage — freedom.

from Stones [Collected Poems:I ]
(transated by Scott King) 


No comments:

...η μελέτη του σώματος δίνει την αίσθηση ανείπωτης περιπλοκής...
Φρ. Νιτσε